om stefan söderfjäll

Stefan Söderfjäll

I drygt två decennier har Stefan Söderfjäll arbetat med att utbilda och träna tusentals ledare från olika verksamheter i att utöva ett bra ledarskap. Han har skrivit ett flertal böcker inom ämnesområdena ledarskap, teamarbete och motivation och hjälpt mängder av grupper inom arbets- och föreningsliv att samarbeta bättre tillsammans.


Stefan Söderfjäll är författare, organisationskonsult och Fil. Dr i psykologi med mångårig erfarenhet inom områdena ledarskap, teamarbete och motivation. Stefan Söderfjäll har studerat organisations- och socialpsykologi vid Umeå Universitet, grundat Ledarskapscentrum AB och författat flera böcker på temat ledarskap och motivation. Idag är han främst verksam som organisationskonsult via webbportalerna leadforward.se samt teampro.se, där han arbetar med forskning och utveckling inom organisation, grupp och ledarskap. 


Med forskningsbaserad kunskap som utgångspunkt, föreläser Stefan Söderfjäll om hur vi skapar förutsättningar för en bra arbetsplats där människor kan trivas och mår bra. Ta del av den senaste forskningen på områdena ledarskap, teamarbete och motivation på en föreläsning med Stefan Söderfjäll.


Därför ska du boka en föreläsning med Stefan Söderfjäll

Stefan Söderfjäll har lång erfarenhet av ledarskapsutbildning, coacha grupper i teamarbete och motivera såväl stora som små organisationer till att nå sina mål. Stefan gör komplexa teorier och forskning lättbegripligt och applicerbart på sammanhang vi ofta hamnar i på arbetsplatser. Föreläsningarna innehåller lika delar praktik och teori vilket gör innehållet lätt att ta till sig och föredraget underhållande och givande. På Stefan Söderfjälls föredrag får du alltid ta del av den senaste forskningen.

Kontakt och bokning


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.