Föreläsning

1

​Ledarskap

  • Stefan Söderfjäll föreläser om vad ledarskap innebär och vilken funktion det fyller.
  • Han pratar om vad som kännetecknar ett bra respektive ett dåligt ledarskap och vad man kan göra för att utveckla sitt eget ledarskap.

2

Teamarbete

  • I Stefans Söderfjälls föreläsningar om team och teamarbete diskuterar han vad som kännetecknar ett riktigt team.
  • Han ger er även de rätta förutsättningarna för att utveckla samarbete i team och grupper, oavsett om du själv ingår eller leder dem.

3

Motivation

  • Vilken betydelse har motivation för vårt välbefinnande och våra prestationer? Vad är det som driver och motiverar oss? I Stefan Söderfjälls föreläsningar om motivation får ni ta del av motivationens ursprung i våra grundläggande fysiska och psykologiska behov.
  • Han föreläser även om hur du kan påverka din och andras motivation och hur ni kan arbeta med mål för att främja den, men lyfter även hur motivationen kan hämmas om målarbete tillämpas på fel sätt.

4

Medarbetarskap

  • För att man som organisation ska lyckas nå sina uppsatta mål och visioner så kräver det att man har en välfungerande medarbetarskap.
  •  Vad innefattar ett bra medarbetarskap? Hur skapar man det? Vad bör man undvika?
  • Stefan föreläser om hur ett positivt medarbetarskap generar i utveckling och gynnar organisationen. Vikten av tillit och en psykologisk trygghet. 

Ledarskap

Vad kännetecknar bra ledarskap respektive dåligt ledarskap? Stefan Söderfjäll föreläser om hur vi kan utveckla vårt ledarskap, motivera våra medarbetare och stärka organisationen för att nå goda resultat.

Teamarbete

En stark teamkänsla är någonting av det viktigaste för god arbetsglädje och goda resultat. Stefan Söderfjäll ger er de rätta förutsättningarna för att utveckla samarbete i team och grupper, oavsett om du själv ingår eller leder dem.

Motivation

Stefan Söderfjäll föreläser om hur du kan påverka din och andras motivation och hur ni kan arbeta med mål för att främja den, men lyfter även hur motivationen kan hämmas om målarbete tillämpas på fel sätt. Stefan Söderfjäll tar just upp hur motivation och drivkraft har en avgörande roll i vårt välbefinnande och hur bra vi presterar.

Kontakt och bokning


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.