Böcker

En liten bok om motivation

Motivation är en av de mest studerade företeelserna inom psykologin och avser drivkraften bakom vårt beteende. I denna lilla bok presenteras ett antal teoretiska perspektiv som förklarar och beskriver motivation på lite olika sätt. Syftet är att ge dig som läsare förståelse för vad motivation är genom att belysa det ur olika infallsvinklar. Boken lämpar sig väl för alla som har ett intresse för sin egen och andras motivation, var den har sitt ursprung, vilka konsekvenser den har och hur man kan påverka och förändra den.

För beställningar på fler än 20 ex skicka oss ett mail genom kontaktformuläret så ordnar vi ett ännu bättre pris.

En liten bok om medarbetarskap

En bok som baseras utifrån forskningen som finns på medarbetaren och deras sysselsättning. En sammanfattad och tydlig bild av vad som utmärker ett gynnsamt och mindre gynnsamt medarbetarskap. 

Hur ett stabilt medarbetarskap uppbyggt av tillit och trygghet går mot att utvecklas.

En liten bok om ledningsgrupper

En liten bok om ledningsgrupper handlar om de grupper som har ansvar för hela eller delar av organisationer. Stefan Söderfjälls bok grundar sig i forskning som enkelt och konkret kan tillämpas på arbetsplatser och få dem att fungera bättre. Den passar såväl konsulter som hjälper ledningsgrupper som ledningsgrupper själva som vill utvecklas. 

En liten bok om ledarskap

En bok som förtydligar hur man blir en bättre ledare genom att ge en översikt av vad ledarskap egentligen är. Det är en introduktion på området och innehåller forskning om ledarskap men även om motivation och mål.

En liten bok om mål

Ibland har man satt upp mål som inte går ihop med varandra och i slutändan så motarbetar man sig själv och de ambitioner man har. Men forskning visar att målarbete i arbetslivet främjar trivsel, minskar stress och engagerar medarbetare. Stefan Söderfjäll tar upp hur man sätter upp konstruktiva mål och lyckas uppfylla dem.

To team or not to team

Allt fler organisationer har sett fördelarna med att organisera sina medarbetare i team och fördelarna det för mig sig vad det gäller arbetsprestationer och trivsel bland de anställda. Ment ändå är det många organisationer som har team som fungerar så effektivt som de hade kunnat göra. Det finns en hel del kunskaper att hämta ur vetenskapliga studier om team man har producerat de senaste decennierna och denna bok sammanfattar på ett kortfattat och tillämpbart sätt huvuddragen ur denna forskning.

Reflektionsbok för ledare: ett arbetsmaterial för ledarutveckling

Den här boken riktar sig till personer som utövar ledarskap
i något sammanhang som vill utvecklas som ledare. Den passar väldigt bra att dela ut till deltagare på ledarskapsutbildningar som komplement till föreläsningar, gruppuppgifter, färdighetsträning
och övriga pedagogiska inslag. 

Psykologi på jobbet: handbok för chefer och HR

Tillsammans med fyra andra författare som alla är psykologer i grunden, som Mattias Lundberg, har Stefan Söderfjäll formulerat en praktisk handbok som ger dig vägledning och råd i en rad olika arbetspsykologiska frågor. Boken lyfter olika arbetsrelaterade problem som förändringsprocesser, misskötsamhet, rekrytering och urval. Den vänder sig främst till chefer och ledare samt till personal med ansvar för HR-frågor.

Kontakt och bokning


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.